Нашето оборудване

Тестване и инспекция (Суровини) Оборудване

 Metallographic  examination

Металографска експертиза

Metal mechanical  performance testing

Изпитване на метални механични характеристики

Spectral  detection

Спектрално откриване

Оборудване за тестване на каучук

compression   stress detection

Откриване на компресионно напрежение

hardness test

Тест за твърдост

High temperature  aging test

Тест за стареене при висока температура

Продукти Експериментално оборудване

Bending Torque Detection For Mechanical Tee

Откриване на огъващ момент при механичен тройник

pressure resistance, air pressure detection

Устойчивост на налягане, откриване на въздушно налягане

Bending torque detection For Joints

Откриване на въртящ момент на огъване За фуги