90 Дренажен лакът

  • Style 90DE 90° Drain Elbow

    Стил 90DE 90 ° дренажно коляно

    Ние (CNG) доставяме стил 90DE 90 ° Коляно. Те се използват за свързване на Standpipe за контрол, разпространение или поддръжка на тръбопроводи в различни размери или посоки. Чрез връзка на канала времето за проект се спестява много с бърз монтаж и лесна поддръжка. Ние доставяме накрайници за тръби за пожарогасителна система.