Твърд съединител 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    Строг съединител тип 1GS

    Съединителите с жлебове са подложени на вътрешно налягане и външни сили на огъване по време на експлоатация. ASTM F1476-07 дефинира твърд съединител като съединение, където по същество няма налично свободно ъглово или аксиално движение на тръбата и гъвкав съединител като съединение, при което има налични
    ограничено ъглово и аксиално движение на тръбата.